Apok.

Over de finale afrekening tussen de afgrond en het masker enerzijds en het aanschijn of het beest anderzijds, en over alle mensen, gevangen in het midden. Met foto’s van stenen gezichten, of toch maskers. Of monsters, of toch gewoon dieren. Engelen zijn engelen gebleven, desalniettemin zijn zij het meest grotesk. Er viel voor wat betreft de wraakengelen niets meer te verdichten. Over het woord, met foto’s van woorden, en over het beest met zeven koppen, elk met één letter op het voorhoofd: LGBTQIA. Met klaagliederen over Oostende, maar ook met de belofte van een nieuw Amsterdam.


De motieven voor en bedoelingen met deze geïllustreerde, secure hervertelling van de Openbaring van Johannes worden toegelicht in het inleidende essay Waarom toch? 

U kan dat essay integraal en gratis in preview lezen.


Apok. De Openbaring van Johannes in een parafrase en foto’s is beschikbaar in Apple Boeken, in verschillende landen. Indien u het niet vindt in uw lokale Store, mag u mij steeds contacteren.

🇧🇪

🇳🇱

De Openbaring van Johannes in een parafrase en foto's

Minotauramachia.com maakt geen gebruik van eigen cookies. Er zijn mogelijk wel cookies van anderen actief (Instagram, Apple, … ). Door op OK te klikken geeft u daar de toestemming voor. Voor andere opties, klik hier.

OK